Băng Tải Lưới INOX Đóng Xích Nghành Thực Phẩm (M3)

Tư vấn thiết kế, sản xuất, nâng cấp và lắp đặt các Hệ thống băng tải, Băng chuyền