Công Ty TNHH Lưới Thép Phương Nguyên

Tel: (028) 38315365,
Hotline: 0903366819 (Nguyễn Hành Sơn)
Ngành nghề:
Băng Tải Xích  |  Băng Tải
Băng Tải – Thiết Bị và Phụ Kiện  |  Băng Tải
Sửa Chữa và Bảo Dưỡng
Thị trường chính: Toàn Quốc